Štampati ovo Страна

Publikacije

Knjige, monografije, priručnici, disertacije

Naučni radovi:

  • Naučni radovi objavljeni u časopisima (SCI lista)
  • Naučni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima
  • Naučni radovi u časopisima od nacionalnog značaja
  • Radovi objavljeni na kongresima, simpozijumima i seminarima
  • Predavanja po pozivu
  • Apstrakti radova

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://www.mlazarevic-fracmeh.com/?page_id=369

Knjige, monografije, priručnici, disertacije

Lazarević M.,”Sinteza Kalmanovog regulatora u sistemima automatskog upravljanja sa kašnjenjem”, Magistarski rad, Mašinski fakultet, Beograd, Februar,1994. Lazarević M.,“Prilog matematičkom modeliranju i upravljanju redundantnim sistemima”, Doktorska disertacija ,Beograd, Mašinski fakultet u Beogradu, Juli, 1999. Lazarević M., N. Trišović,“Priručnik za samostalne vežbe iz Mehanike (Statika i Kinematika)“, Mašinski fakultet, Beograd,1999. Lazarević M.,D. Debeljković i D. Krstić,“Optimalno upravljanje …

Pogledati stranu »

Naučni radovi

Naučni radovi objavljeni u časopisima (SCI lista) Naučni radovi objavljeni u međunarodnim časopisima Naučni radovi u časopisima od nacionalnog značaja Radovi objavljeni na kongresima, simpozijumima i seminarima Predavanja po pozivu Apstrakti radova

Pogledati stranu »